लाेक सेवा प्रश्न : सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पार्ने ५ तत्वहरु र १६ विस्तारकारी भूमिका