के छन् एमालेको ४८ पन्ने घोषणापत्रको पाँच वर्षे योजनामा ?