पल शाहका दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश