काठमाडौंमा बालेनको परीक्षा : के छन् उनका एजेण्डा ?