ममाथि मोबाइल प्रहार भएको होइन, खसेको हो : ज्ञानेन्द्र शाही