नेपालमा पूर्वाधार र लगानी : अवरोधकदेखि सानिसाको अभ्याससम्म (भाग–२)