एउटै नम्बर प्लेटका दुईवटा मोटरसाइकल एकैसाथ भेटिएपछि…