चोलेन्द्रपुत्रीको बयान– मान्छे मारेर लुकाएजस्तो व्यवहार भयो, स्कुलबाट केटाकेटी ल्याउन पनि दिइएन