प्रशासन संवादमा मैनाली : सरकारी सेवा होटलकोजस्तो स्वागत र बैंकजस्तो सुविधा दिने हुनुपर्छ