लेखनाथको जनयुद्ध स्मरण – जेल बसेर निस्कँदा ८२ हजार कमाएँ