जनयुद्धका गायकको पश्चाताप- गीत गाएर मर्न र मार्न किन उक्साएँ हुँला !