ट्रान्स फ्याट नियन्त्रण गर्न ‘रिप्लेस’ रणनीति, के-के कार्य पर्छन् ?