खरिदार र नासु पदलाई पाँच वर्षभित्र ‘फेज आउट’ गर्न सुझाव